1. Zwiedzanie Wieży jest możliwe indywidualnie i w grupach zorganizowanych w terminach podanych na stronie internetowej.
 2. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.
 3. Liczba osób zwiedzających jednocześnie wieżę ze względu na przepisy przeciwpożarowe jest ograniczona do x.
 4. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej 1 opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie Wieży. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy. 
 5. Dzieci i młodzież mogą wejść na Wieżę tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 6. Do Wieży nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 7. Zabrania się:
  a) wychylania i wspinania się na barierki schodów i tarasu widokowego,
  b) zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,
  c) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,
  d) wnoszenia i spożywania żywności,
  e) wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
  f) umieszczania napisów na ścianach
  g) oraz innych czynności uważanych za wandalizm.
 8. Zwiedzający powinni posiadać odpowiednie, wyłącznie płaskie obuwie umożliwiające bezpieczne zwiedzanie Wieży.
 9. Osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne podczas zwiedzania wieży winny zachować szczególną ostrożność.
 10. Obsługa zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin
 11. Za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu odpowiadają poszkodowani.
 12. Wykupienie biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających.

Facebook
Facebook
Instagram